PB291528

 

19 listopada, w przeddzień kolejnej rocznicy, w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach, na których zapoznano dzieci z zapisami Konwencji o Prawach Dziecka,  zwrócono uwagę na znaczenie dokumentu dla dzieci na całym świecie. Wspomniane zostały także obowiązki dzieci. Na zakończenie zajęć zostały wykonane prace plastyczne, które przedstawiały poznane prawa. Dzieci starszych grup wykonały Medale Uśmiechu.