2020 09 mile chwile 03

 

 

W dniu 15.09.2020r. Dyrekcja Zespołu Szkół odwiedziła nasze przedszkole, by wręczyć miłe upominki, które urozmaicą dzieciom czas w przedszkolu. Wielkoformatowe puzzle są bezpieczne i spełniają normy higieniczne. Serdecznie dziękujemy.

Opłatę za przedszkole oraz wyżywienie w szkole wpłacamy na KONTO BANKOWE

97 9370 1059 0500 1783 2000 0001

W rubryce odbiorca wpisujemy:

Zespół Szkół w Kołbaczu, ul. Cystersów 9

W opisie przelewu:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPĘ PREDSZKOLNĄ, MIESIĄC ZA KTÓRY PŁACIMY,

przykładowo:

Jaś Kowalski, grupa 3-latków, za WRZESIEŃ

 

Płatności dokonujemy do dnia 25 każdego miesiąca.

Informacja dla Rodziców

Serdecznie zapraszamy na zabranie organizacyjne, które odbędzie się w przedszkolu w poszczególnych grupach i dniach:

 • 3 latki – 3.09 (czwartek) godz. 16.30
 • 0 A – 4.09 (piątek)) godz.16.30
 • 0 B – 7.09 (poniedziałek) godz.16.30
 • 5 latki – 8.09 (wtorek) godz.16.30
 • 4 latki – 9.09 (środa) godz.16.30

Podczas zebrania obowiązują zasady: maseczki, rękawiczki, dystans społeczny.

UWAGA RODZICE!

W bieżącym roku szkolnym rodzice zobowiązani są dostarczać pościel dziecka w plastikowych opakowaniach, zamykanych na suwak, napy, rzepy itp.

Jeżeli w domu, w którym mieszka dziecko, przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji - wówczas wszyscy współmieszkańcy

pozostają w domu i stosują się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza, a dziecko nie uczęszcza do przedszkola.

 

PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI  W PRZEDSZKOLU „JARZĘBINKA” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁBACZU

obowiązująca od 01 września 2020r

 1. Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura ), widoczne osłabienie, ospałość, manifestowanie, złe samopoczucie).
 2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przeprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Dzieci  do przedszkola zostają wchodzą  wyznaczonymi wejściami:                                                                                                                           3- LATKI, „0” A i B – WEJŚCIE                                                                                                                                                                                   4 i 5-LATKI – WEJŚCIE PRZY KUCHNI                                                                                                                                                               Te same drogi obowiązują podczas opuszczania budynku oraz przy wyjściach na plac zabaw
 5. Do szatni przedszkola mogą wejść jedynie  rodzice  dzieci 3-letnich i tylko w sytuacjach wyjątkowych oraz trudnych dla dziecka w okresie adaptacyjnym.
 6. Rodzic/opiekun prawny dziecka przyprowadzanego do placówki  powinien mieć zakryte usta i  nos,  musi także przy wejściu zdezynfekować ręce.
 7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący minimum 1,5 m według zasady: 1 rodzic z dzieckiem przed wejściem do placówki.
 8. W celu szybkiej komunikacji rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany do podania pracownikom przedszkola telefonicznego numeru  kontaktowego. Rodzic/opiekun zobowiązany jest odpowiadać niezwłocznie na każdą próbę kontaktu ze strony pracowników placówki.
 9. Rodzice/opiekunowie upoważniają pracowników przedszkola do pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność.
 10. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub  w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki rodziców/opiekunów   oraz w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach  dzieci nie powinny udostępniać swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 12. Ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowanie wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe.

KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU

0 a                                                                  0 b

 1. Merger Julia                                                                  1. Adamkowska Hanna
 2. Ochroński Antoni                                                         2. Aksamit Maja
 3. Piwowarczyk Piotr                                                        3. Baranowska Zofia
 4. Polak Julia                                                                      4. Cieślicka Maria
 5. Sadowski – Palimąka Jan                                             5. Gburzyński Maciej
 6. Smalira Maria                                                                6. Kinasiewicz Jakub
 7. Stadnicka Natalia                                                          7. Maciejewski Tymon
 8. Staniaszek Marcel                                                         8. Piotrowicz Jan
 9. Sudrawski Filip                                                               9. Wawrzycka Liliana
 10. Szczykała Zofia                                                              10. Wąchalski Michał
 11. Wcisło Brajan                                                                 11. Woźnica Wanessa
 12. Żygadło Nadia                                                               12. Zawada Wojciech                                                                                                                                  13. Żygadło Oliwia

                            grupa 3- latków               grupa 4- latków                   grupa 5- latków