.  rekrutacja 03

                                            ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

  Zgodnie z regulaminem i zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo

            Zarządzenie nr 18.2021,    Zarządzenie nr 19.2021,   Zarządzenie nr 20.2021

od 08 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021r. odbywa się rekrutacja dzieci do Przedszkola ,,Jarzębinka” w Kołbaczu. Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola składają ,,Deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego” w terminie od 08 marca 2021r. do 26 marca 2021r.

Ze względu na utrzymującą się trudną sytuację epidemiczną, rekrutacja odbywać się będzie głównie drogą elektroniczną lub w wyjątkowych sytuacjach poprzez  sekretariat Zespołu Szkół w Kołbaczu.

Rodzice dzieci ubiegających się o umieszczenie dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022  składają ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w terminie od 08 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021r.

Wszystkie sześciolatki obejmuje obowiązek szkolny i rodzice również wypełniają i składają wnioski.

Regulamin, deklarację i wniosek do  pobrania na stronie internetowej (zakładka:”Przedszkole” - Rekrutacja) lub poniżej.

 W sytuacjach wyjątkowych  można pobrać z sekretariatu Zespołu Szkół w Kołbaczu.

regulamin       oświadczenie woli    deklaracja        wniosek       wniosek kl.0

 

 P2151191

 

Karnawał to miła tradycja, a bal dla przedszkolaków to niezwykły, długo wyczekiwany dzień. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było w poniedziałek 15 lutego, kiedy w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy pod hasłem „Zgadnij kim jestem?”. Dzieci wcieliły się w postacie ulubionych bohaterów bajek i filmów. W czasie balu towarzyszyła dzieciom skoczna muzyka i wesoła zabawa.

INFORMUJEMY, ŻE USTERKA SYSTEMU GRZEWCZEGO W PRZESZKOLU "JARZĘBINKA"

ZOSTAŁA USUNIĘTA I ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA.

DZIECI NIEOBJĘTE KWARANTANNĄ Z DNIEM 19.02.2021 MOGĄ BEZ PRZESZKÓD W NICH UCZESTNICZYĆ.

 W  ZWIĄZKU  Z  PRZYPADKIEM   ZACHOROWANIA NA COV-19
   ORAZ  AWARIĄ SYSTEMU GRZEWCZEGO, ULEGA ZMIANIE ORGANIZACJA PRACY           

    PRZEDSZKOLA "JARZĘBINKA"

    BĘDZIE  ONO CZYNNE W GODZINACH
                     OD  06.30 DO 13.00

         DLA DZIECI, KTÓRYCH RODZICE NIE SĄ W STANIE ZAPEWNIĆ  IM OPIEKI. (MOŻLIWOŚĆ ZAJĘĆ W BUDYNKU SZKOŁY).

RODZICE DZIECI, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJE PRZEZ WYCHOWAWCĘ GRUPY, PROSZENI SĄ O ZASTOSOWANIE SIĘ
DO ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH TERMINÓW KWARANTANNY.

 P2041174

 

Dnia 4 lutego w przedszkolu realizowany był cykl zajęć pod hasłem: ,,Polska mój dom” – Tatry. Dzieci poszerzyły wiedzę na temat polskich gór Tatr i doskonaliły  znajomość mapy naszego kraju. Poznały piękny górski krajobraz, skaliste szczyty oraz barwny zakopiański styl.

 P2011110

 

Dzień 1 lutego upłynął  w naszym przedszkolu pod hasłem ZIMOWE ZABAWY MATEMATYCZNE. Zabawa, pomysłowe zadania i ciekawe pomoce, to najlepszy sposób na wprowadzenie dzieci w świat matematyki. W każdej grupie dzieci liczyły, tworzyły zbiory oraz oceniały wielkości. Dokonywały również pomiaru długości.  Był to bardzo ciekawy i pouczający dzień.