Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30-16.00

 Zajęcia przedszkolne

6.30-8.00 – Schodzenie się dzieci:

  • zabawy swobodne w różnorodnej wiekowo grupie
  • zabawy integrujące grupę
  • działania nauczycielki o charakterze wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym

 Zajęcia w grupach

8.00- 12.30 (grupy 3,4,5 latków)

8.00 - 13.00 (grupy 6 latków)

- Zajęcia dydaktyczne zorganizowane przez nauczyciela: plastyczne, muzyczne, ruchowe, językowe, matematyczne, badawcze, umysłowe, konstrukcyjne

- Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki

- Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela

- Czynności samoobsługowe i opiekuńcze

- Czynności higieniczne

8.30- 9.00- śniadanie

11.45- 12.15- obiad

12.15 - 12.30 - czynności higieniczne

12.30- 14.00- Czas relaksu: grupy 3,4,5 latków 

-bajka, muzyka relaksacyjna

Zajęcia przedszkolne (grupy:3,4,5 latków)

14.00 - 16.00

- Ćwiczenia rozwijające i kształtujące mowę

- Zabawy stolikowe

- Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości

- Zabawy pod kierunkiem nauczyciela

- Zabawy dowolne według zainteresowań