Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID -19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej dotyczących funkcjonowania bibliotek podczas epidemii.

Celem procedur jest:

 • zminimalizowanie zagrożeń koronawirusem lub choroby COVID-19,
 • umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

Obowiązki czytelników:

 • Do pomieszczenia biblioteki mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 • W pomieszczeniu biblioteki wyznaczone są strefy komunikacyjne oznaczone naklejonymi liniami na podłodze:
 1. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
 2. osoby wypożyczającej,
 3. do składowania oddanych książek - przejście kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika.
 • W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby wypożyczających uczniowie powinni oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2m.
 • Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz (brak wolnego dostępu do książek).

Obowiązki bibliotekarza:

 • Bibliotekarz zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk.
 • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.
 • Co godzinę w czasie przerwy w obsłudze użytkowników biblioteki prowadzone są prace porządkowe.
 • po zakończeniu obsługi czytelników - na koniec dnia- dezynfekowany zostaje sprzęt znajdujący się w bibliotece.

Pozostałe zasady nie ulegają zmianie.

 P1050011

 

Biblioteka szkolna zorganizowała konkurs czytelniczy dla klas trzecich pod hasłem "Z książką za Pan Brat". Jego celem było sprawdzenie znajomości literatury dla najmłodszych, głównie lektur szkolnych z klas I-III. W wyniku eliminacji do drugiego etapu zakwalifikowało się ośmioro uczniów. 28 maja 2021r.odbył się II etap konkursu. Rywalizujący ze sobą uczniowie wykazali się dużą znajomością literatury dziecięcej. Oto laureaci konkursu:

I miejsce - Alicja Guzanek, Hanna Smalira

II miejsce - Klaudia Kowalska

III miejsce - Lena Ochrońska

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratuluję.

Organizator konkursu Krystyna Pietruszka

 

 

. dyplom

 2020 10 czytanie 11

 

27 października 2020 roku nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w I Międzynarodowej akcji czytelniczej V edycji Ogólnopolskiej akcji pod hasłem "Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie". Organizatorem akcji jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Akcja realizowana jest w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom". Celem akcji jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi uczniów na czytanie, jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w szkole, zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu.

 Uczniowie klasy drugiej i trzeciej przyszli do szkoły z aktualnie czytaną lub swoją ulubioną książką z domowej biblioteczki. Na szkolnym korytarzu stworzone zostały "strefy czytania". Podczas przerwy, pod opieką nauczycieli, uczniowie czytali przyniesione ze sobą książki. Najmłodszym uczniom wychowawcy czytali utwory polskich klasyków. W "V przerwie na czytanie" wzięło udział 80 uczniów i 8 nauczycieli.

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID -19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej dotyczących funkcjonowania bibliotek podczas epidemii.

Celem procedur jest:

 • zminimalizowanie zagrożeń koronawirusem lub choroby COVID-19,
 • umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

Obowiązki czytelników:

 • Do pomieszczenia biblioteki mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 • W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide'y, ekrany dotykowe).
 • W pomieszczeniu biblioteki wyznaczone są strefy komunikacyjne oznaczone naklejonymi liniami na podłodze:

a. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie ,

b. osoby wypożyczającej,

c. do składowania oddanych książek - przejście kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).

 • W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby wypożyczających uczniowie powinni oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2m.
 • Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz (brak wolnego dostępu do książek).

Obowiązki bibliotekarza:

 • Bibliotekarz zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk.
 • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.
 • Co godzinę w czasie przerwy w obsłudze użytkowników biblioteki prowadzone są prace porządkowe.
 • po zakończeniu obsługi czytelników - na koniec dnia - dezynfekowany zostaje sprzęt znajdujący się w bibliotece.

Pozostałe zasady nie ulegają zmianie.

Procedura działalności biblioteki
Zespołu Szkół w Kołbaczu w okresie pandemii COVID-19

Podstawa prawna:

 1. Art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 . poz. 322, 374 i 567)
 2. Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym.
 3. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

 PROCEDURA PRZYJMOWANIA KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

 1. Książki można oddawać od 1 do 25 czerwca 2020r.
 2. Bibliotekarz będzie odbierał książki w bibliotece szkolnej
  od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1200.
 3. Do stanowiska bibliotekarza podchodzimy pojedynczo z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki).
 4. Do każdej oddawanej książki należy włożyć kartkę z datą zwrotu, nazwiskiem i klasą.
 5. Książki odkładamy do wyznaczony stolik, bibliotekarz zapisuje na liście klasę, imię i nazwisko ucznia oraz ilość zwracanych książek.

 PROCEDURA PRZYJMOWANIA PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI

 1. Za odbiór podręczników odpowiadają wychowawcy klas.
 2. Podręczniki będą oddawane wg harmonogramu uzgodnionego z wychowawcami i dyrektorem szkoły.
 3. Termin zwrotów podręczników:
  • 15 czerwca klasy 1- 3
  • 16 - 17 czerwca klasy 4 - 6
  • 19 czerwca klasy 7- 8
 4. Przygotowanie podręczników przed oddawaniem:
  •  zdejmujemy okładki,
  • wycieramy gumką wszystkie podkreślenia,
  • naprawiamy wszelkie możliwe uszkodzenia,
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenie lub zniszczenia wypożyczonych podręczników
  • uczeń lub rodzic zwraca się wcześniej do wychowawcy z prośbą o informację dotyczącą ceny podręcznika i opłacenia równowartości książek.