Skład  Komisji d/s pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

1. Iwona Wernicka -  przewodnicząca,

2.  Renata Kaczała - członek przedstawiciel związków zawodowych ZNP

3. Ewa Przybysz - członek

4. Dariusz Śrudka - członek

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

Wnioski rozpatrywane są raz na kwartał (marzec, czerwiec,wrzesień, grudzień).

UWAGA!!! wnioski  (dostępne poniżej) należy składać w sekretariacie szkoły.

 

Do rozliczenia kosztów związanych z chorobą przewlekłą brane będą tylko faktury, na których będą wypisane TYLKO leki przepisane przez lekarza związane z leczeniem choroby przewlekłej!

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

Do wniosku należy załączyć:
- zaświadczenie lekarskie,
- dowody (rachunki) poniesionych kosztów leczenia,
- zaświadczenie o wysokości zarobków