Skład komisji socjalnej:

1. Renata Wolna - przewodnicząca

2. Małgorzata Dąbrowska - członek

3. Anna Sufin - członek

4. Agata Szczepaniak - członek

5. Renata Kaczała - przedstawiciel związków zawodowych ZNP

 

W ROKU 2024 KWOTA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO WYNOSI      4 242 ZŁ

UWAGA!!! wnioski  (dostępne poniżej) można składać w sekretariacie szkoły.

Wnioski niekompletne i po terminie nie będą rozpatrywane!!!!

terminy do kiedy należy składać wnioski

1. Pomoc materialna wielkanocna /ekwiwalent pieniężny pomocy rzeczowej - do końca lutego

2. Dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie tzw. "wczasy pod gruszą" - do końca maja

3. Pomoc materialna grudniowa /ekwiwalent pieniężny pomocy rzeczowej - do końca listopada

Wnioski o pożyczki mieszkaniowe do 15 listopada

Wzory dokumentów do Komisji Socjalnej

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie rzeczowej / finansowej

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie ("wczasy pod gruszą")

Wniosek o dofinansowanieć  wczasów leczniczych, leczniczo-profilaktycznych, sanatorium - musi być udokumentowany

Regulamin ZFŚS

KWOTA BAZOWA BĘDZIE USTALANA COROCZNIE DO KAŻDEJ POMOCY W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANYCH ŚRODKÓW I OKREŚLONA W ROCZNYM PLANIE FINANSOWYM

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Kołbaczu (zwanym dalej „Szkołą”) z siedzibą ul. Cystersów 9, 74-106 Kołbacz, reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu.
  • Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Kołbaczu jest Monika Szumigała, kontakt możliwy jest pod numerem tel. 91 3124221 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Kołbaczu, w tym w celu realizacji przysługujących Państwu świadczeń socjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
  • Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
  • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS.