. warsztaty

16.11.2022r. (w budynku szkoły, w sali nr 104) o godz. 16:00, odbędzie się prelekcja

pt.: „ Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”*

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Kołbaczu, pedagog szkolny

*przewidywany czas trwania spotkania ok. 60 min.

 poradnia

. c347c297a26b7e749a39057f6b6ae7d89f7e560

W trakcie warsztatów z niezastąpionym terapeutą p. Maciejem Berniakiem, klasy Va, Vb i VIIa poznawały wieloaspektowość zjawiska przemocy w tym cyberprzemocy, „hejtu” w sieci internetowej, „stalkingu” jako współczesnej formy nękania i zastraszania ludzi. Realizowany program edukacyjno – profilaktyczny (warsztaty) miał na celu wdrożyć uczniów w podstawowe pojęcia oraz w problematykę omawianego zagadnienia, a przede wszystkim stanowił uzupełnienie, jak również ugruntowanie dotychczas nabytej wiedzy w procesie edukacji i profilaktyki szkolnej.

Za pomoc w realizacji warsztatów dziękujemy KRPA przy GOPS w Starym Czarnowie.

 Opiekun pedagog Małgorzata Palus

 312876313 489467853107845 4032457029412379837 n
 

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest chorobą, która dotyka organizm i psychikę człowieka. To choroba kontroli, działająca na początku powoli i niezauważalnie, by w efekcie negatywnie wpłynąć na całe ludzkie życie.

Studio Art Profilaktyka z Łukaszem Bacą Backielem przedstawiło projekt słowno - muzyczny zatytułowany „W pułapce złudzeń”. Uczniowie klas V- VIII poznając autentyczne historie zwykłych ludzi, mieli okazję przenieść się w świat złudzeń, narkotyków, alkoholu, dopalaczy. Mogli poznać mechanizmy uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz poznać konsekwencje choroby. Spotkanie miało charakter interaktywny a dodatkowym walorem była część artystyczna, w postaci muzyki autorskiej.

Motyw przewodni tego wydarzenia to uświadomienie widzom, że w kontaktach z alkoholem, dopalaczami czy narkotykami jest wybór. Pomimo złudzeń, w których żyją osoby uzależnione najważniejsza jest świadomość, która może ich ochronić przed znalezieniem się w kolejnej pułapce.

Łukasza Bacę Backiela zaprosić mogliśmy dzięki KRPA działającą przy OPS w Starym Czarnowie.

 Opiekun pedagog Małgorzata Palus

 img 20221026 093251

W dniu 26.10.2022r. dzięki współpracy i wsparciu GKRPA przy GOPS w Starym Czarnowie, odbyły się w naszej szkole spektakle profilaktyczne, dla uczniów ze wszystkich grup wiekowych.

Klasy „0” – III SP mogły obejrzeć przedstawienie pt.: "Bajki na jednej nodze" wystawiony przez GRUPĘ T z Torunia. W spektaklu poruszony został  problem zdrowego trybu życia. Mówiono w nim o codziennych niebezpieczeństwach. Spektakl przestrzegał, aby nie ufać nieznajomym, myć owoce i warzywa przed jedzeniem, oraz uczył jak ważne jest dbanie o higienę. Widowisko powstało w oparciu o scenariusz zabaw z dziećmi Wandy Chotomskiej „Kabaret na jednej nodze”

W dzisiejszych czasach problem uzależnienia wśród dzieci i młodzieży jest bardzo powszechny. W ostatnich latach szczególnie groźne są tzw. dopalacze czy napoje energetyczne. Eskalacja zjawiska jest dowodem na to, że wojna z dopalaczami staje się coraz trudniejsza.

Celem spektaklu „Wielka ucieczka”, w którym wzięły udział dzieci i młodzież z klas IV- VIII, było uświadomienie młodym odbiorcom, jakie konsekwencje niesie za sobą sięganie po używki oraz niezdrowe napoje. Aktorzy pokazali, w jaki sposób odmawiać i wzmacniać w sobie postawę asertywną, a także gdzie szukać  wsparcia w przypadku przeżywania trudności. Udowodnili, że można się świetnie bawić i aktywnie spędzać czas bez środków psychoaktywnych.

Opiekun pedagog Małgorzata Palus