teatr

 

Legendy są po to, aby mieścić w sobie życiową mądrość i wartości, które możemy przekazywać kolejnym pokoleniom. Pomagają w fantastyczny sposób zainteresować dzieci postaciami historycznymi wmieszanymi w nierealne i nieprawdopodobne sytuacje. Brzmi ciekawie, prawda? Spektakl „Legendarna Katarzynka” w dniu  16.10 2023r. zobaczyły dzieci z przedszkola i z klas  I-III szkoły podstawowej. W znaną historię w sposób zabawny wplecione zostały fragmenty pisane wierszem. Sympatyczni aktorzy umiejętnie wprowadzili publiczność w swój świat. Tym razem widzowie mogli pomóc głównej bohaterce w pieczeniu pierników, ale także razem z nią nauczyć się piernikarskiej piosenki.

Opiekun pedagog Małgorzata Palus

. warsztaty

16.11.2022r. (w budynku szkoły, w sali nr 104) o godz. 16:00, odbędzie się prelekcja

pt.: „ Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”*

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Kołbaczu, pedagog szkolny

*przewidywany czas trwania spotkania ok. 60 min.

 poradnia

. c347c297a26b7e749a39057f6b6ae7d89f7e560

W trakcie warsztatów z niezastąpionym terapeutą p. Maciejem Berniakiem, klasy Va, Vb i VIIa poznawały wieloaspektowość zjawiska przemocy w tym cyberprzemocy, „hejtu” w sieci internetowej, „stalkingu” jako współczesnej formy nękania i zastraszania ludzi. Realizowany program edukacyjno – profilaktyczny (warsztaty) miał na celu wdrożyć uczniów w podstawowe pojęcia oraz w problematykę omawianego zagadnienia, a przede wszystkim stanowił uzupełnienie, jak również ugruntowanie dotychczas nabytej wiedzy w procesie edukacji i profilaktyki szkolnej.

Za pomoc w realizacji warsztatów dziękujemy KRPA przy GOPS w Starym Czarnowie.

 Opiekun pedagog Małgorzata Palus

 312876313 489467853107845 4032457029412379837 n
 

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest chorobą, która dotyka organizm i psychikę człowieka. To choroba kontroli, działająca na początku powoli i niezauważalnie, by w efekcie negatywnie wpłynąć na całe ludzkie życie.

Studio Art Profilaktyka z Łukaszem Bacą Backielem przedstawiło projekt słowno - muzyczny zatytułowany „W pułapce złudzeń”. Uczniowie klas V- VIII poznając autentyczne historie zwykłych ludzi, mieli okazję przenieść się w świat złudzeń, narkotyków, alkoholu, dopalaczy. Mogli poznać mechanizmy uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz poznać konsekwencje choroby. Spotkanie miało charakter interaktywny a dodatkowym walorem była część artystyczna, w postaci muzyki autorskiej.

Motyw przewodni tego wydarzenia to uświadomienie widzom, że w kontaktach z alkoholem, dopalaczami czy narkotykami jest wybór. Pomimo złudzeń, w których żyją osoby uzależnione najważniejsza jest świadomość, która może ich ochronić przed znalezieniem się w kolejnej pułapce.

Łukasza Bacę Backiela zaprosić mogliśmy dzięki KRPA działającą przy OPS w Starym Czarnowie.

 Opiekun pedagog Małgorzata Palus