434471791 399404543053143 4665873362673129065 n

 

Radosne święto pomagania to także święto patronalne Caritas, największej organizacji charytatywnej w Polsce, która skupia wokół swoich inicjatyw pomocowych aż kilkadziesiąt tysięcy ochotników, aktywistów i społeczników. To ludzie w różnym wieku, od najmłodszych po seniorów, którzy czynią, na co dzień ogrom dobra.  18 kwietnia, w Międzynarodowym Dniu ochrony Zabytków, uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Beaty Zawadzkiej, zorganizowali akcję sprzątania wokół wielowiekowych budowli dziedzictwa kołbackich cystersów. Konieczność ochrony obiektów dawnego opactwa cysterskiego, duma z ich posiadania była inspiracją do podjęcia takiego aktu dobra, który w rzeczywisty sposób zadba o otoczenie i ukaże piękno najstarszego ceglanego obiektu na Pomorzu Zachodnim, jakim jest pocysterski zespół klasztorny w Kołbaczu. W akcji brali udział uczniowie: Emilia Iwanow, Emilia Malinowska, Matylda Kotwicka, Pola Małecka, Julia Tabaka, Angelika Lewandowska, Michał Najda, Filip Bartczak, Krystian Tabaka. Łączymy siły, niech wydarzy się jak najwięcej dobrego!

Opiekunowie: Beata Zawadzka, Małgorzata Palus

 teatr

 

Legendy są po to, aby mieścić w sobie życiową mądrość i wartości, które możemy przekazywać kolejnym pokoleniom. Pomagają w fantastyczny sposób zainteresować dzieci postaciami historycznymi wmieszanymi w nierealne i nieprawdopodobne sytuacje. Brzmi ciekawie, prawda? Spektakl „Legendarna Katarzynka” w dniu  16.10 2023r. zobaczyły dzieci z przedszkola i z klas  I-III szkoły podstawowej. W znaną historię w sposób zabawny wplecione zostały fragmenty pisane wierszem. Sympatyczni aktorzy umiejętnie wprowadzili publiczność w swój świat. Tym razem widzowie mogli pomóc głównej bohaterce w pieczeniu pierników, ale także razem z nią nauczyć się piernikarskiej piosenki.

Opiekun pedagog Małgorzata Palus

. warsztaty

16.11.2022r. (w budynku szkoły, w sali nr 104) o godz. 16:00, odbędzie się prelekcja

pt.: „ Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”*

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Kołbaczu, pedagog szkolny

*przewidywany czas trwania spotkania ok. 60 min.

 poradnia

. c347c297a26b7e749a39057f6b6ae7d89f7e560

W trakcie warsztatów z niezastąpionym terapeutą p. Maciejem Berniakiem, klasy Va, Vb i VIIa poznawały wieloaspektowość zjawiska przemocy w tym cyberprzemocy, „hejtu” w sieci internetowej, „stalkingu” jako współczesnej formy nękania i zastraszania ludzi. Realizowany program edukacyjno – profilaktyczny (warsztaty) miał na celu wdrożyć uczniów w podstawowe pojęcia oraz w problematykę omawianego zagadnienia, a przede wszystkim stanowił uzupełnienie, jak również ugruntowanie dotychczas nabytej wiedzy w procesie edukacji i profilaktyki szkolnej.

Za pomoc w realizacji warsztatów dziękujemy KRPA przy GOPS w Starym Czarnowie.

 Opiekun pedagog Małgorzata Palus