P1020046 05 17 2019

 

17 maja odbył się w naszej szkole Festiwal Nauki, w którym uczestniczyli uczniowie z naszej szkoły. W czasie tego wydarzenia uczniowie mogli zetknąć się z różnymi zagadnieniami naukowymi z dziedziny chemii, biologii, geografii, informatyki, matematyki czy fizyki, zobaczyć jak wiedza naukowa przydaje się w życiu i ile zabawy może z niej wynikać. Mogli przeprowadzić wiele ciekawych doświadczeń, a także zapoznać się z pomocami zakupionymi w ramach Akademii Aktywności.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Kołbaczu

informuje, że w ramach projektu Akademia  Aktywności trwają, do 31 maja 2019r., zgłoszenia dzieci na półkolonię  organizowaną w naszej szkole.

 zajęcia teatralne

W projekcie edukacyjnym, który realizowany jest w ramach „Akademii aktywności” biorą udział uczniowie klas młodszych 1- 3. Celem zajęć jest rozbudzenie zainteresowań uczniów teatrem, sztuką, kulturą słowa. Dzieci chętnie rozwijają swoje zdolności aktorskie, recytatorskie, plastyczne. Pobudzają wyobraźnię, kreatywne i twórcze myślenie. Mają możliwość do swobodnej ekspresji plastycznej podczas tworzenia dekoracji, strojów, rekwizytów do przedstawienia. Ulubiona forma zajęć dzieci, to drama, która rozwija wyobraźnię, fantazję i wrażliwość emocjonalną dziecka. Ponadto proste doświadczenia rozwijają wrażliwość słuchową, wzrokową. Uczestnicy zajęć poznają różne techniki wykonania inscenizacji, np. teatrzyk cieni, lalkowy, żywy teatr. W maju odbędzie się przedstawienie, jednak nie możemy zdradzić szczegółów, gdyż jest to niespodzianka.

Prowadząca zajęcia Renata Raszczuk

 

robotyka

 

 

 

 

Prowadzący zajęcia Sebastian Góralczyk.

 logopedia

Zajęcia logopedyczna prowadzone były w czterech grupach wiekowych, obejmowały uczniów Szkoły Podstawowej. Celem zajęć było kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, doskonalenie i utrwalanie prawidłowej wymowy oraz wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń. Poprzez różnorodne formy i metody pracy, dzieci usprawniały narządy artykulacyjne, wywoływały zaburzone głoski i usuwały wadliwe formy realizacji dźwięków. Wykonywały liczne ćwiczenia oddechowe, słuchowe, rytmizujące i głosowe. Dzieci uczestniczyły w różnorodnych grach i zabawach logopedycznych i dydaktycznych stymulujących ogólny rozwój i wyrabiających umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną.

Prowadząca zajęcia Małgorzata Dąbrowska.

GRY PLANSZOWE

 

Zajęcia z edukacyjnymi grami planszowymi prowadzone były w grupie uczniów SP i GM. Celem zajęć było rozwijanie zainteresowań grami planszowymi niewymagającymi urządzeń elektronicznych. Uczniowie rozwijali umiejętności logicznego myślenia, relacje społeczne poprzez pracę w grupach, pogłębiali wiedzę poprzez gry historyczne oraz zawierające pytania z wiedzy ogólnej. Potrafili pogodzić się z porażką po przegranej grze.

Prowadząca zajęcia Mirosława Nowak.