Zajęcia logopedyczne

Poniedziałek                    11:40 – 15:10                                    

Wtorek                            11:40 – 15:10

Środa                               11:40 – 13:30

Logopeda: mgr Małgorzata Dąbrowska

Zajęcia odbywają się w szkole, w sali 107 (zajęcia specjalistyczne).

 

Zajęcia rewalidacyjne (surdopedagog)
 
 surdopedagog: mgr Marlena Piwowarczyk

piątek 11:40-12:40

Zajęcia odbywają się w szkole, w sali 15.

 

Zajęcia rewalidacyjne

surdopedagog: Katarzyna Żychlińska  

poniedziałek              14.00 - 15.00

czwartek              14.00 - 15.00

piątek                       12.00 - 14.00

Zajęcia odbywają się w szkole, w sali 16.

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne - socjoterapia

prowadząca: Marlena Piwowarczyk

poniedziałek          12:45 - 13:30, 13:35 - 14:20, 14:25 - 15:10

wtorek                      11:40 - 12:25, 12:45 - 13:30

 Zajęcia odbywają się w szkole, w sali nr 2.

Zajęcia z oligofrenopedagogiki

prowadząca: Renata Barys

wtorek            7:00 - 7:45

środa                      12:45 - 13:30

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

prowadząca: Renata Wolna

wtorek           7:00 - 7:45, 12:45 - 13:30, 13:35 - 14:20

środa                    9:40 - 10:25, 11:40 - 12:25

czwartek              7:00 - 7:45

 Zajęcia odbywają się w szkole, w sali nr 109.