Zajęcia logopedyczne

Poniedziałek                    11:40 – 15:10                                    

Środa                               11:40 – 15:10

Logopeda: mgr Małgorzata Dąbrowska

Zajęcia odbywają się w szkole, w sali 107 (zajęcia specjalistyczne).

 

Zajęcia rewalidacyjne (surdopedagog)
 
 surdopedagog: mgr Marlena Piwowarczyk

czwartek 11:30 - 12:30

Zajęcia odbywają się w szkole, w sali 2.

 

Zajęcia rewalidacyjne

surdopedagog: Katarzyna Żychlińska  

poniedziałek              13.00 - 15.00

piątek                       12.00 - 14.00

Zajęcia odbywają się w szkole, w sali 16.

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne - socjoterapia

prowadząca: Marlena Piwowarczyk

poniedziałek            14:25 - 15:10

wtorek                      9:30 - 10:30

                                  12:45 - 15:10

 Zajęcia odbywają się w szkole, w sali nr 2.

Zajęcia z oligofrenopedagogiki

prowadząca: Renata Kaczała

czwartek                   10:35-11:20