OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 25.05.2020r. organizuje:

 

  • zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej dla kl. 0-III SP w godz. 7.00 – 15.30
  • konsultacje dla uczniów kl. VIII SP w ramach realizacji podstawy programowej z przedmiotów objętych egzaminem zewnętrznym. Zajęcia odbywać się będą stosownie z wytycznymi sanitarnymi zawartymi w rozporządzeniu MEN, GIS i Ministra Zdrowia.

 

Harmonogram konsultacji oraz procedury postępowania podczas przebywania w szkole zamieszczone poniżej.

Od 25.05.2020r. do 29.05.2020r. dojazdów szkolnych nie będzie.

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu

 

Harmonogram konsultacji dla klas VIII SP obowiązujący od 25.05.2020r. do 29.05.2020r.

 

Procedura dla rodziców klas 0-III

 

 procedury kl. IV - VIII