OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informuje, że od 01.06.2020r.:

  • umożliwia uczniom kl. IV - VIII korzystanie z konsultacji w ramach realizacji podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów w godz. od 8.00 do 12.00. Zajęcia odbywać się będą stosownie z wytycznymi sanitarnymi zawartymi w rozporządzeniu MEN, GIS i Ministra Zdrowia znajdującymi się na stronie internetowej ZS w Kołbaczu.
  • Harmonogram konsultacji dla klas VIII SP w ramach realizacji podstawy programowej z przedmiotów objętych egzaminem zewnętrznym pozostaje bez zmian.
  • Od 01.06.2020r. kursy autobusów według rozkładów jazdy zamieszczonych na przystankach w poszczególnych miejscowościach Gminy Stare Czarnowo.

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu