. BohaterON grafika

Nasza szkoła, po raz kolejny, bierze udział w ogólnopolskiej akcji upamiętniającej uczestników Postania Warszawskiego. Podczas lekcji historii, języka polskiego pogłębiamy wiedzę historyczną, ale również kształtujemy postawy patriotyczne młodego pokolenia. Dodatkowo, w ramach projektu zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do umieszczania na stronie „Dumni z Powstańców” pamiątkowych wpisów z indywidualnymi życzeniami dla uczestników walk w 1944 roku. Dumni z Powstańców – wpis, to nowe wirtualne miejsce pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

Strona https://wpis.dumnizpowstancow.pl/dodaj-wpis pozwala każdemu użytkownikowi na dodanie własnych treści: tekstu, zdjęcia lub nagrania wideo. Każdy indywidualny wpis to cegiełki w budowaniu narodowej świadomości o ludziach, którzy poświęcili swoją młodość, nierzadko również zdrowie i życie, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju. Pokażmy, że jesteśmy z dumni z Powstańców Warszawskich.

Opiekun SU Marlena Piwowarczyk