Przedszkole jest czynne w godzinach 6:30- 15:30

Zajęcia przedszkolne

6:30-8:00 – schodzenie się dzieci:

 • zabawy swobodne w różnorodnej grupie wiekowej
 • zabawy integrujące grupę
 • działania nauczyciela o charakterze wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym

Zajęcia w grupach

8:00-12:30 – grupy 3, 4, 5 latków

8:00- 13:00- grupy 6 latków

 • zajęcia dydaktyczne zorganizowane przez nauczyciela: plastyczne, muzyczne, ruchowe, językowe, matematyczne, badawcze, umysłowe, konstrukcyjne
 • gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki
 • zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela
 • czynności samoobsługowe i opiekuńcze
 • czynności higieniczne

8:30 – 9:00- śniadanie

12:00- 12:30- obiad

12:30- 12:45- czynności higieniczne

12:45 – 14:00 – czas relaksu grupy 3, 4, 5 latków

 • bajka, muzyka relaksacyjna

Zajęcia przedszkolne (grupy 3, 4, 5 latków)

14:00- 15:30

 • ćwiczenia rozwijające i kształtujące mowę
 • zabawy stolikowe
 • ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości
 • zabawy pod kierunkiem nauczyciela
 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci