Dyrektor zespołu Szkół w Kołbaczu zatrudni nauczyciela fizyki z wykształceniem wyższym pedagogicznym  z kwalifikacjami do nauczania  przedmiotu w wymiarze  6 godzin.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.