Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu zatrudni osobę posiadającą wykształcenie wyższe pedagogiczne i kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z zespołem Aspergera w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.