. rada

 

16.09.2021r. o godz.1630

odbędzie się spotkanie

Rady Rodziców

działającej przy

Zespole Szkół w Kołbaczu

Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół w Kołbaczu, informuje
iż w związku z kończącym się rokiem szkolnym
i ZAKUPEM NAGRÓD DLA UCZNIÓW wydłuża się możliwość dokonania
wpłat do dnia 10 CZERWCA 2021R.
 
Nadmieniamy, iż aktualne listy wpłat przekazane zostały do
wychowawców w dniu 21 maja 2021 (stan wpłat na 19.05.2021).

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kołbaczu zaprasza przedstawicieli rodziców z poszczególnych klas na zebranie
w dniu 24 września 2020r. o godz.16.30. Zebranie odbędzie się w sali numer 115.
Przewodnicząca Rady Rodziców - Ilona Lewandowska

Rada Rodziców działająca w ZS w Kołbaczu, informuje, iż na rok szkolny 2019/2020 odnotowuje się wyłącznie pojedyncze wpłaty dla poszczególnych klas. Łącznie wpłat na komitet rodzicielski dokonało tylko 20% uczniów szkoły oraz przedszkola.

Wykaz wpłat w podziale na klasy/oddziały:

 . tabela

W obecnym roku RR dofinansowała nagrody w konkursie różańcowym oraz bibliotecznym. Ponadto przed nami konkurs „Znam Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa”, dla którego zobowiązani jesteśmy zakupić nagrody.

Oszczędności z roku 2018/2019 pozwoliły RR na zakup naklejek, które bardzo ożywiły korytarze szkoły. Kolejne planowane inwestycje tj. „tablicówka” na korytarzu czy zakup kolorowych puff do siedzenie zostają WSTRZYMANE ze względu na znikome wpłaty.

Wpłaty na radę rodziców można dokonać na rachunek bankowy: 129370 1059 0500 687 14 005 0001

  • 35 zł na pierwsze dziecko,
  • 20 zł drugie dziecko
  • 15 zł na trzecie i kolejne

Podczas dni otwartych 19 listopada 2019 r. od godz. 16: 00 będzie można dokonać wpłat na zorganizowanym przez RR stoisku (przy wejściu do szkoły).

Środki finansowe, którymi dysponujemy na przyjemności naszych przedszkolaków i uczniów pochodzą od WAS rodziców, RR nie ma innego źródła dochodu, dlatego też będziemy zobowiązani do dokonania wpłat.

  Z poważaniem  Rada Rodziców

 

2019 10 03 RR 01
Dziś rano na uczniów w szkole czekała bardzo kolorowa i kształcąca niespodzianka 😊

Wszystkie schody szkoły zostały oklejone w kolorowe naklejki tj.:

* tabliczka mnożenia

* alfabet

* części mowy (odmienne, nieodmienne)

* odmiana czasowników - język angielski

Zadanie zostało wykonane dzięki pomocy OSP Kołbacz za co serdecznie dziękujemy.

Korzystając z okazji przypominamy o wpłatach na Radę Rodziców na nowy rozpoczęty rok szkolny 2019/2020.

*Jeżeli problemem jest dokonanie przelewu prosimy o zebranie wpłat w klasach członków Trójek klasowych.

 

Rachunek bankowy: 129370 1059 0500 687 14 005 0001

  •  35 zł na pierwsze dziecko,
  •  20 zł drugie dziecko
  •  15 zł na trzecie i kolejne

Płacąc przelewem proszę w tytule podać klasę oraz imię i nazwisko dziecka.