W roku szkolnym wpłaty na RR wyniosły 73% jest to kwota 6965zł. RR  została dofinansowana przez sponsora kwotą 2657 zł. Co daje łączna kwotę 9622 zł

W I semestrze  RR dofinansowała lub sfinansowała konkursy oraz imprezy szkolno-przedszkolne na kwotę 2600 zł.

W II semestrze dofinansowanie lub sfinansowanie konkursów szkolnych, imprez szkolno-przedszkolnych, nagród dla uczestników konkursów pozaszkolnych wyniosło  1800zł oraz kwotę 3822zł na  nagrody na zakończenie roku, statuetki, dyplomy dla absolwentów, nagrody dla najlepszych uczniów, a także upominki już  dla pierwszoklasistów roku szkolnego 2017/2018. Na działalność Rady Rodziców roku szkolnego 2017/2018 pozostaje kwota 1400 zł.