RADA RODZICÓW INFORMUJE, ŻE WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW

 

MOŻNA DOKONYWAĆ NAJPÓŹNIEJ DO KOŃCA MAJA.

 

 

Informujemy, iż dnia 19 maraca 2019 r w czasie trwania „Dni otwartych” od 16:00 do 18:00
będzie można dokonać dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019.

Będziemy dostępni (widoczni) na holu przy wejściu do budynku.

Bardzo prosimy o wpłaty, które zostaną wykorzystane dla Państwa dzieci.

                                                                         Rada Rodziców ZS w Kołbaczu

Dla zainteresowanych wpłatą przelewem bankowym:

Rachunek bankowy: 129370 1059 0500 687 14 005 0001

  •  35 zł na pierwsze dziecko,
  •  20 zł drugie dziecko
  •  15 zł na trzecie i kolejne

Płacąc przelewem proszę w tytule podać klasę oraz imię i nazwisko dziecka.

  1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Ilona Lewandowska
  1. Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców - Edyta Boczkowska
  1. Sekretarz Rady Rodziców - Beata Błaszczyk
  1. Skarbnik Rady Rodziców - Marietta Kukawka

Dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 można dokonać na konto w Banku Spółdzielczym

129370 1059 0500 687 14 005 0001

  • 35zł na pierwsze dziecko,
  • 20zł drugie dziecko
  • 15zł na trzecie i kolejne

Proszę w tytule podać klasę oraz imię i nazwisko dziecka.

Przewodnicząca: Ilona Lewandowska
Zastępca: Małgorzata Polak
Skarbnik: Katarzyna Więckowska
Sekretarz: Monika Bątkowska