konkurs puszcza bukowa
Konkurs przyrodniczy ,, Znam SZPK- Puszcza Bukowa" przeznaczony jest dla uczniów 4- 6 klasy Szkoły Podstawowej gmin, znajdujących się na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego, jego otuliny i szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Szczecin.

Celem konkursu jest: zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody, gospodarki leśnej i ochrony środowiska, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt ,rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu, integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych i Lasów Państwowych.

Przedsięwzięcie odbywa się etapowo: pierwszy etap polega na wyłonieniu 3- osobowej reprezentacji szkoły, następnie uczniowie biorą udział w zajęciach terenowych oraz w części wykładowej poświęconej tematyce Puszczy Bukowej.

Końcowym etapem jest finał konkursu, który miał miejsce 15 listopada 2017r w Zespole Szkół w Kołbaczu.

W konkursie wzięło udział 9 szkół. Zespół Szkół w Kołbaczu reprezentował zespół w składzie Katarzyna Sufin, która została LAUREATKĄ konkursu, Karolina Cieślicka - IV miejsce w konkursie oraz Igor Adamkowski. Ostatecznie w rozgrywkach finałowych uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce zespołowo. Gratulujemy sukcesu. Opiekun p. Beata Zawadzka

Wyniki klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce- Katarzyna Sufin ZS Kołbacz

II miejsce-Hanna Tokarek SP nr 1 w Gryfinie

III miejsce Norbert Dąbrowski SP nr 48 w Szczecinie

IV miejsce Karolina Cieślicka ZS w Kołbaczu

V miejsce- Aleksander Cierlecki ZS w Gardnie

VI miejsce Maria Kuźma SP nr 1 w Gryfinie

Wyniki klasyfikacji zespołowej:

I miejsce- ZS w Kołbaczu, II miejsce SP nr 1 w Gryfinie, III miejsce ZS w Gardnie.

Organizatorami konkursu są Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Nadleśnictwo Gryfino, Zespól Szkół w Kołbacz oraz Gmina Stare Czarnowo. Sponsorem strategicznym konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat nad konkursem objęli : Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Jednocześnie przebiegał konkurs plastyczny- technika dowolna. Główna nagrodę zdobyła reprezentacja SP nr 1 w Gryfinie.