Image3

 

21 czerwca 2024 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji zakończenia roku szkolnego.  Uroczystość  rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz jego przekazaniem  nowemu składowi pocztu. Następnie wszyscy  odśpiewali  hymn  narodowy. Przewodnicząca  samorządu uczniowskiego przekazała prowadzenia uroczystości przedstawicielowi klasy 7. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Uwaga skupiona była na ósmoklasistach, którzy po raz ostatni usłyszeli dzwonek w tej szkole, stając się absolwentami. Tradycją w naszej szkole jest przyznanie najlepszemu absolwentowi tytułu „Primus Inter Pares” – „Pierwszy wśród równych sobie”. W tym  roku szkolnym ten zaszczytny tytuł  otrzymała Maja Bąbel. Również rodzicom najlepszych absolwentów wręczono listy gratulacyjne. Wyróżnieniem dla uczniów z wysokimi wynikami w nauce oraz osiągnięciami w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim jest przyznanie stypendium wójta. Podczas uroczystości  Wójt Gminy Stare Czarnowo Pan Bartosz Biegus  wręczył  stypendia  trojgu wyróżnionym uczniom: Poli Małeckiej, Michałowi Najdzie i Piotrowi Palusowi. Następnie dyrektor szkoły, Pani Bogumiła Zawada wręczyła stypendia dyrektora uczniom, którzy z wyróżnieniem ukończyli ten rok szkolny, brali udział w konkursach na szczeblu szkolnym, powiatowym  i ogólnopolskim . Ponadto  również wręczone zostały nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców dla uczniów   z wysokimi wynikami w nauce, dyplomy  i karty podarunkowe dla klasy z najwyższą średnią roczną oraz najwyższą frekwencją . Najlepiej oszczędzający uczniowie otrzymali upominki od przedstawicieli Banku Spółdzielczego. Pani dyrektor Bogumiła Zawada w swoim wystąpieniu podsumowała miniony rok szkolny, przybliżyła najważniejsze osiągniecia uczniów, podziękowała rodzicom, organowi prowadzącemu, nauczycielom i pracownikom szkoły za rzetelną i sumienną pracę. Uroczystość została uświetniona zatańczonym przez naszych absolwentów polonezem. Na zakończenie  uroczystości, pani dyrektor Bogumiła Zawada, pan wójt  Bartosz Biegus oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Magdalena Żygadło  złożyli wszystkim życzenia dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji. Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami.

polonez