OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 27.01.2022 do 20.02.2022 wprowadza dla klas 5-8 zdalne nauczanie z wyłączeniem przerwy w nauce w czasie ferii zimowych, które trwają od 31.01.2022 do 13.02.2022.r. Zgodnie z procedurami zajęcia dydaktyczne odbywać się będą
za pomocą 
dziennika elektronicznego
oraz aplikacji 
Microsoft Teams.

Zajęcia dla klas 0-4 odbywają się stacjonarnie i według obwiązującego planu lekcji

Świetlica  czynna jest od 6.30 do 15.30.

Zajęcia przedszkolne odbywają się stacjonarnie
według dotychczasowego
harmonogramu.