P1050185

 

Rok szkolny 2020/2021 był nietypowy. Po miesiącach wytężonej pracy, 25 czerwca 2021 roku nadszedł czas na podsumowanie roku szkolnego. O godzinie 9.00 na placu przy sali gimnastycznej ZS w Kołbaczu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla klas 1-4, a o 10.00 dla uczniów klas 5-8.

Pani Dyrektor Bogumiła Zawada przywitała zaproszonych gości: Wójta Gminy Stare Czarnowo panią Marzenę Grzywińską, wiceprzewodniczącego Rady Gminy pana Władysława Kałuckiego, przedstawiciela Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Czarnowie panią Bożenę Froncalę, przewodniczącą Rady Rodziców panią Ilonę Lewandowską oraz uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły.

Szczególnym momentem było wręczenie przez Panią Dyrektor świadectw absolwentom naszej szkoły. Po uroczystym ślubowaniu absolwentów został wręczony list gratulacyjny rodzicom Kacpra Baryły. W roku szkolnym 2020/21 statuetkę „Primus Inter Pares” otrzymał uczeń klasy VIIIb Kacper Baryła.

Podczas apelu pani wójt Marzena Grzywińska  wręczyła Stypendium Wójta Gminy Stare Czarnowo Kacprowi Baryle za osiągnięcie wysokich wyników w nauce i szczególne osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Następnie zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe pozostałym uczniom. Za wysokie wyniki w nauce, wysokie noty w konkursach i osiągnięcia sportowe pani Dyrektor wręczyła stypendia Dyrektora Szkoły. Uczniowie za systematyczne oszczędzanie w SKO otrzymali z rąk  przedstawiciela Zarządu Banku Spółdzielczego nagrody rzeczowe.

Podczas uroczystości pani Wójt, a następnie przewodnicząca Rady Rodziców złożyła wszystkim serdeczne podziękowania za pracę i trud w tym szczególnym i nietypowym roku szkolnym. Ważnym momentem apelu było przekazanie pani dyrektor tabla przez absolwentów naszej szkoły. Na zakończenie uroczystości pani Dyrektor życzyła wspaniałych, bezpiecznych wakacji, a absolwentom pomyślnego dostania się do wybranych szkół.