„Nowe perspektywy aktywności” – projekt dla dzieci

 plakat

Stowarzyszenie Nowe Perspektywy wraz z Gminą Stare Czarnowo realizuje projekt „Nowe perspektywy aktywności” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt skierowany jest do dzieci zamieszkujących gminę Stare Czarnowo, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny. W trakcie projektu dzieci z gminy Stare Czarnowo wezmą udział w licznych zajęciach m.in. rekreacyjno-sportowych oraz edukacyjnych. Zaplanowano również w okresie wakacyjnym 3-dniowy obóz wyjazdowy. Wszystkie działania będą realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. W celu zgłoszenia chęci udziału dziecka w projekcie należy złożyć formularz rekrutacyjny. Wypełnione oraz podpisane druki należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Kołbaczu, w kasie Urzędu Gminy Stare Czarnowo lub u sołtysów w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: Bartosz Biegus, koordynator projektu, tel. 535 888 873

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz z budżetu Gminy Stare Czarnowo. Wartość projektu to ponad 140 tys. zł a wkład Gminy Stare Czarnowo w realizację zaplanowanych działań to 10 tys. zł.

deklaracja