Harmonogram konsultacji dla klas IV - VIII SP

obowiązujący od 01.06.2020r.

 Informacje

  • W dniach, w których dana klasa ma konsultacje ujęte w harmonogramie, wszyscy uczący w tym oddziale nauczyciele będą dostępni w szkole w godz. od 8.00 do 12.00.
  • Konsultacje z wychowania fizycznego:

poniedziałek  - p. Dariusz Śrudka

wtorek - p. Tomasz Szymczak

piątek - p. Dariusz Śrudka, p. Weronika Zawada

  • W klasach 8 ab od 1.06.2020r. konsultacje wyłącznie według zamieszczonego harmonogramu
  • Nadal obowiązuje nauczanie zdalne.