Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kołbaczu powołana uchwałą 2/2021 z dnia 16 września 2021r. w składzie:
Przewodnicząca - Magdalena Żygadło
Zastępca - Karolina Baranowska
Skarbik - Anna Staniaszek
Sekretarz -Dagmara Sromek
 
informuje, iż na rok szkolny 2020/2021 wysokość składek wynosi:
40,00 zł na pierwsze dziecko,
30,00 zł drugie dziecko
20,00 zł na trzecie i kolejne
 
Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców, skarbnika klasy jak i członków prezydium Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Chojnie, Oddział Stare Czarnowo: nr rachunku: 129370 1059 0500 687 14 005 0001