1. Językowe środki perswazji w reklamach prasowych, telewizyjnych, radiowych i internetowych
- opiekun mgr Artur Cembik
2. Moda na czytanie
- opiekun mgr Krystyna Pietruszka
3. Ślady przeszłości w teraźniejszości
- opiekun mgr Zofia Smyk
4. Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. Konkurrenz oder Freundschaft
- opiekun mgr Artemida Bojanowska
5. Wykrywanie związków organicznych w składnikach pokarmowych
- opiekun mgr Beata Zawadzka
6. Dlaczego warto uczyć się matematyki? Matematyka w sklepie, w kuchni, w przyrodzie
- opiekun mgr Anna Górska

                                           GALERIA

 projekty edukacyjne