Drukuj

 

Skład komisji socjalnej:

1. Renata Wolna - przewodnicząca

2. Renata Raszczuk - członek

3. Anna Sufin - członek

4. Agata Szczepaniak - członek

5. Renata Kaczała - przedstawiciel związków zawodowych ZNP

 

W ROKU 2021 KWOTA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO WYNOSI      2 800 ZŁ

UWAGA!!! wnioski  (dostępne poniżej) można składać w sekretariacie szkoły.

Wnioski niekompletne i po terminie nie będą rozpatrywane!

terminy do kiedy należy składać wnioski

1. Pomoc materialna wielkanocna /ekwiwalent pieniężny pomocy rzeczowej - do końca lutego

2. Dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie tzw. "wczasy pod gruszą" - do końca maja

3. Pomoc materialna grudniowa /ekwiwalent pieniężny pomocy rzeczowej - do końca listopada

Wzory dokumentów do Komisji Socjalnej

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie rzeczowej / finansowej 

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie ("wczasy pod gruszą")

Wniosek o dofinansowanieć  wczasów leczniczych, leczniczo-profilaktycznych, sanatorium - musi być udokumentowany

Regulamin ZFŚS

KWOTA BAZOWA BĘDZIE USTALANA COROCZNIE DO KAŻDEJ POMOCY W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANYCH ŚRODKÓW I OKREŚLONA W ROCZNYM PLANIE FINANSOWYM

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych